Licitatie Clădire administrativă si teren pentru constructii in Ialoveni

15.10.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 13.11.2020, ora 09.30, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a bunului imobil: - Clădire administrativă cu suprafața de 309 m.p., cu nr. cadastral 5501214.117.01 şi terenul aferent cu suprafaţa de 0,2516 ha., cu nr. cadastral 5501214.117, amplasate în or. Ialoveni, str. Iurii Gagarin, nr. 47, la preţul iniţial de expunere 1 846 564 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 1 550 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 09.11.2020 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Ialoveni”, IDNO 1002600028096,

Cod IBAN MD51ML000000000280901419.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Detalii pe acest link: https://999.md/ru/39010580 

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40