Licitatie teren pomicol in Boscana

09.10.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 30.10.2020, ora 15.00, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a terenului cu destinaţie „lot pomicol”, cu suprafaţa de 0,0774 ha, situat în ÎP „Zizifus”, comuna Boşcana, raionul Criuleni, nr. cadastral 3118115.442, la preţul iniţial de expunere 58 900 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 50 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 26.10.2020 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie. Datele bancare:

Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Alba-Iulia”, IDNO 1002600028096,

Cod IBAN MD24ML000000000280990369.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Detalii pe acest Link- https://999.md/ru/20964176  

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40