Licitatie spatiu nelocativ in Floresti

16.09.2020

„AVIZ

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 09.10.2020, ora 09.30, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare terenului cu modul de folosinţă pentru construcție, cu suprafața de 0,069 ha., nr. cadastral 4501209.001 şi clădirea administrativă amplasată pe acest teren, cu suprafața totală de 237,4 m.p., nr. cadastral 4501209.001.01, situată pe adresa: r-nul Florești, or. Floreşti, bd. Victoriei, nr. 11/A, la preţul iniţial de expunere 1 216 220 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 1 050 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Sciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 05.10.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie. Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A., Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096, Cod IBAN MD64ML000000002809609899. Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146” „AVIZ BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 09.10.2020, ora 09.30, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare terenului cu modul de folosinţă pentru construcție, cu suprafața de 0,069 ha., nr. cadastral 4501209.001 şi clădirea administrativă amplasată pe acest teren, cu suprafața totală de 237,4 m.p., nr. cadastral 4501209.001.01, situată pe adresa: r-nul Florești, or. Floreşti, bd. Victoriei, nr. 11/A, la preţul iniţial de expunere 1 216 220 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 1 050 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Sciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 05.10.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.,

Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096, Cod IBAN MD64ML000000002809609899.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit