Licitatie casa in or. Codru

11.09.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 30.09.2020, ora 10.30 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile - casă de locuit individuală, cu suprafața la sol de 117,7 m.p., cu nr. cadastral 0131130.174.01 și terenul cu modul de folosință pentru construcție, cu suprafața de 0.0786 cu nr. cadastral 0131130.174, amplasate în mun. Chișinău, or. Codru, str. Izvoarelor, nr. 106, la preţul inițial de expunere de 1 546 869 MDL, iar preț minim de expunere de 1 500 000 MDL. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 24.09.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice copia Certificatului sau a Adeverinţei de înregistrare a întreprinderii si Extrasul din Registru de stat; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.

Sucursala “Centru”, IDNO 1002600028096, Cod IBAN MD41ML000000028098091634.”

Informații suplimentare la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 079-763-423.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40