Liciitatie apartament Muncesti

11.09.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 02.10.2020, ora 09.30, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a apartamentului cu suprafața de 93,9 m.p., cu nr. cadastral 0100109.574.05.001, amplasat în mun. Chişinău, sect. Botanica, şos. Munceşti, nr. 304, ap. 1. Preţul iniţial de expunere este 710 000 MDL, iar preţul minim de expunere 668 800 MDL. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie la adresa mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A şi să depună până la data de 28.09.2020, ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Sucursala „Dacia”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN MD71ML000000000280960811.

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146.”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40