licitatie teren pentru constructie bacioi

11.09.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 16.10.2020, ora 09.30, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” de vânzare a terenului pentru construcţii cu nr. cadastral 5511207.702, cu suprafaţa de 0,0938 ha, amplasat pe adresa mun. Chişinău, com. Băcioi, sat. Băcioi, str. Dimitrie Cantemir, la preţul iniţial de expunere este de 98 547 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie la adresa mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A şi să depună până la data de 12.10.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.

Sucursala „Dacia”, IDNO 1002600028096, Cod IBAN MD71ML000000000280960811.

Informaţii suplimentare la tel. 079-763-423”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40