licitatie teren agricol bacioi

11.09.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 02.10.2020, ora 14.30, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a terenului cu destinaţie agricolă cu suprafaţa totală de 0,9772 ha, nr. cadastral 5511105.309, amplasat în mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan, la preţul inițial de expunere 391 220 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 330 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 28.09.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie. Datele bancare:

Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.

Sucursala „Decebal”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN MD71ML000000000280966340;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40