Licitatie casa de locuit singerei

11.09.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 16.10.2020, ora 09.00 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a bunurilor gajate - teren pentru construcții cu nr. cadastral 7401523.230 cu suprafața de 0,0794 ha, construcție casa de locuit individuală cu nr. cadastral 7401523.230.01, cu suprafața de 88,0 m.p., construcție comercială cu nr. cadastral 7401523.230.02, cu suprafața de 40,1 m.p., construcție accesorie cu nr. cadastral 7401523.230.03, cu suprafața de 24,5 m.p., construcție accesorie cu nr. cadastral 7401523.230.04, cu suprafața de 18,2 m.p., construcție accesorie 7401523.230.05, cu suprafața de 10,4 m.p., situate în or. Sângerei, str. Ștefan cel Mare, nr. 89, la prețul inițial de expunere de 484 270 MDL. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 12.10.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice copia Certificatului sau a Adeverinţei de înregistrare a întreprinderii si Extrasul din Registru de stat; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie. Datele bancare:

Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A; Codul IBAN MD33ML000000002809808143;

Sucursala „Dacia”, IDNO 1002600028096.”

Informaţii suplimentare la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 079-763-423.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit