Licitatie teren colonita

11.09.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 09.10.2020, ora 11:00, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a terenului pentru construcții, cu suprafaţa totală de 0,06 ha, nr. cadastral 0149107.233, situat în mun. Chişinău, s. Colonița, la preţul iniţial de expunere 191 504 lei, iar prețul minim de expunere fiind 172 354 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 05.10.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: - Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A; 

Sucursala „Ciocana”, IDNO 1002600028096; - Cod IBAN MD51ML000000002809649127”. 

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit