Licitatie casa Singerei

04.09.2020

„A V I Z

BC „Moldindconbank” SA anunţă pentru data de 22.09.2020, ora 09.30 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a bunurilor gajate casa de locuit individuală nr. cadastral 7401525.125.01, cu suprafața de 344,4 m.p., construcție accesorie nr. cadastral 7401525.125.02, cu suprafața de 71,4 m.p., construcție accesorie nr. cadastral 7401525.125.03, cu suprafața de 48,3 m.p., construcție accesorie nr. cadastral 7401525.125.04, cu suprafața de 24,0 m.p. și teren pentru construcție aferent lor cu nr. cadastral 7401525.125 cu suprafața de 0,1669 ha, situate în or. Sângerei, str. Păcii 63, la preţul inițial de expunere de 943 377 MDL. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev 76A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunurilor expuse la licitaţie şi să depună până la data de 16.09.2020 ora 16.00 următoarele acte:.- cererea de participare la licitaţie; pentru persoanele fizice copia actului de identitate; pentru persoanele juridice copia Certificatului sau a Adeverinţei de înregistrare a întreprinderii si Extrasul din Registru de stat;în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare:Beneficiar BC” Moldindconbank ” S.A;Codul IBAN MD33ML000000002809808143;Sucursala “Dacia”, IDNO 1002600028096”

Informaţii suplimentare la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 079-763-423.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40