Licitatie apartament Balti

17.06.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” SA anunţă pentru data de 09.07.2020, ora 10.00 desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” a bunului imobil - apartamentul nr. 41, cu nr. cadastral 0300206.030.01.041, cu suprafața de 49,3 m.p., situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr. 6/2, la preţul iniţial de expunere 550 000 lei, iar preț minim de expunere fiind de 490 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitate să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie la adresa mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A şi să depună până la data de 03.07.2020, ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: - Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;  Codul IBAN MD37ML000000028098091706;

Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096”.

Informații la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 079-763-423.”.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40