Licitatie casa de locuit or. Codru

17.06.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 09.07.2020, ora 10.30 desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a bunurilor imobile - casă de locuit individuală, cu suprafața la sol de 117,7 m.p., cu nr. cadastral 0131130.174.01 și terenul cu modul de folosință pentru construcție, cu suprafața de 0.0786, cu nr. cadastral 0131130.174, amplasate în mun. Chișinău, or. Codru, str. Izvoarelor, nr. 106, la preţul inițial de expunere 1 546 869 lei şi prețul minim de expunere 1 500 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie la adresa mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A şi să depună până la data de 03.07.2019 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - copia actului de identitate - pentru persoanele fizice; - copia certificatului sau a adeverinţei de înregistrare a persoanei juridice şi extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - procura cu împuternicirile corespunzătoare - în cazul participării prin intermediul reprezentanţilor; - documentul ce confirmă achitarea acontului (cu titlu de arvună) în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A., Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096,

Cod IBAN MD41ML000000028098091634.

Informații suplimentare la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 079-763-423.”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40