Licitatie Apartament Cricova

22.05.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 11.06.2020, ora 10.00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” de vânzare a apartamentului situat pe adresa mun. Chişinău, or. Cricova, str. Chişinăului, nr. 82, ap. nr. 33, nr. cadastral 3156101.144.07.033, la preţul inițial de expunere 298 660 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 05.06.2020 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.,IDNO 1002600028096;

Cod IBAN MD88ML000000028057250005”.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40