Licitatie casa Buiucani

24.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 13.04.2020, ora 09.00 desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a bunurilor imobile - ca lot unic: casă de locuit individuală, cu suprafața de 76.4 m.p., cu nr. cadastral 0100507.635.01, casă de locuit individuală, cu suprafața de 103.3 m.p., cu nr. cadastral 0100507.635.02 și terenul de pământ aferent cu suprafața de 0.031 ha, cu nr. cadastral 0100507.635, situate în mun. Chișinău, str. Țărînii, nr. 48, la preţul iniţial de expunere în sumă de 1 116 471 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 07.04.2020 ora 16.00 următoarele acte: cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice copia Certificatului sau a Adeverinţei de înregistrare a întreprinderii si Extrasul din Registru de stat; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A;

Codul IBAN MD28ML000000002809963142; Sucursala „Decebal”, IDNO 1002600028096.”

Informaţii  suplimentare la tel: 076-703-146

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit