Licitatie utilaj de confectionare a laditelor

20.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 08.04.2020, ora 09.00, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare într-un lot comun a următoarelor bunuri mobile: Utilaj constituit din: mașină de asamblare fundului lădiței DSM-4; mașină de asamblat carcasa lădiței DSM-2; mașină pentru asamblarea fundului cu carcasa lădiței, la preţul iniţial de expunere 136 470 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 122 823 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 02.04.2020, ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Leova”, IDNO 1002600028096;

Cod IBAN MD18ML000000000280961862;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit