licitatie imoblie nelocative taraclia si floresti

20.03.2020

„AVIZ

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 08.04.2020, ora 10.00, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare în loturi separate a bunurilor imobile după cum urmează: Lotul nr. 1: Încăpere, modul de folosință nelocativă, cu suprafața totală de 241,87 m.p., nr. cadastral 8701208.090.01.004, situată pe adresa: or. Taraclia, str. V. Cebanov, nr. 3, la preţul iniţial de expunere 143 000 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 128 700 lei. Lotul nr. 2: Teren cu modul de folosinţă pentru construcție cu suprafața de 0,069 ha., nr. cadastral 4501209.001 şi clădirea administrativă amplasată pe acest teren, cu suprafața totală de 237,4 m.p., nr. cadastral 4501209.001.01, situată pe adresa: r-nul Florești, or. Floreşti, bd. Victoriei, nr. 11/A, la preţul iniţial de expunere 1 216 220 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 1 094 598 lei. Lotul nr. 3: Încăpere nelocativă (garaj) cu suprafața totală de 48,7 m.p., nr. cadastral 4501212.018.01.001 situată pe adresa: r-nul. Florești, or. Floreşti, str. Miron Costin, la preţul iniţial de expunere 19 000 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 17 100 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 02.04.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: - Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A., - Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096

Cod IBAN MD64ML000000002809609899.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40