Licitatie apartament in or. Balti

20.03.2020

”A V I Z

       BC „Moldindconbank” SA anunţă pentru data de 06.04.2020, ora 12.00 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” a bunului imobil - apartamentul nr. 41, cu nr. cadastral 0300206.030.01.041, cu suprafața de 49,3 m.p., situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr. 6/2, la preţul iniţial de expunere 550 000 lei.

       Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A.

       Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 31.03.2020 ora 16.00 următoarele acte:

  • cererea de participare la licitaţie;
  • pentru persoanele fizice copia actului de identitate;
  • pentru persoanele juridice copia Certificatului sau a Adeverinţei de înregistrare a întreprinderii si Extrasul din Registru de stat;
  • în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare;
  • documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare:

  • Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;
  • Codul IBAN MD37ML000000028098091706;
  • Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096”.

Informații la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 079-763-423.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit