Licitatie terenuri corjova

20.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 06.04.2020, ora 09.00 desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a două terenuri în loturi separate după cum urmează: - Lot nr.1 - terenul pentru construcții cu suprafața totală de 0.0792 ha, cu nr. cadastral 3123107.238, amplasat în r. Criuleni, s. Corjova, la prețul inițial de expunere 47 300 lei, iar prețul minim de expunere fiind 42 570 lei. - Lot nr.2 - terenul pentru construcții cu suprafața totală de 0.0792 ha, cu nr. cadastral 3123107.254, amplasat în r. Criuleni, s. Corjova, la preţul inițial de expunere de 47 300 lei, iar prețul minim de expunere fiind 42 570 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 31.03.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice copia Certificatului sau a Adeverinţei de înregistrare a întreprinderii si Extrasul din Registru de stat; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al fiecărui lot separat.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.;

Codul IBAN MD37ML000000002809144106, Sucursala „Căușeni”, IDNO 1002600028096.”

Informaţii suplimentare la tel: fix (022) 62-75-70, mob. 079-763-423.

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40