Licitatie spatii de depozitare si producere

13.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 31.03.2020, ora 14.30, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare în loturi separate a următoarelor bunuri imobile: Lot nr.1 - Clădire administrativă cu nr. cadastral 5501214.117.01, cu suprafaţa de 309,0 m.p., amplasată pe terenul aferent, cu nr. cadastral 5501214.117, cu suprafaţa de 0,2516 ha, amplasate în or. Ialoveni, str. Iurii Gagarin, nr. 47, la preţul iniţial de expunere 1 846 564 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 1 661 907,6 lei. Lot nr. 2 - Complex de producere cu nr. cadastral 5501214.055.02, cu suprafaţa totală la sol de 146,6 m.p., amplasat pe terenul aferent cu nr. cadastral 5501214.055, cu suprafaţa de 0,6573 ha, situate în or. Ialoveni, str. Iurii Gagarin, nr. 47, la preţul iniţial de expunere 1 357 917 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 1 222 125,3 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 25.03.2020 ora 16.00, următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Ialoveni”, IDNO 1002600028096

Cod IBAN MD51ML000000000280901419.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40