Licitatie cap tractor si semiremorca

13.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 31.03.2020, ora 10.00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” de vânzare a bunurilor mobile în loturi separate după cum urmează: 1. Autocamion Mercedes-Benz Econic 1828 LS-NR, anul fabricării 2011, nr. de înmatriculare RZAK 294, nr. motor 9029030852214, nr. șasiu WDB9575821V224205, la preţul inițial de expunere 300 000 lei. 2. Semiremorcă ART 2 (cisternă pentru ciment), nr. de înmatriculare RZ120RA, la preţul inițial de expunere 190 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Sciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 25.03.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Rezina”, IDNO 1002600028096

Cod IBAN MD14ML000000000280923522.

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40