Licitatie casa drochia

11.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 31.03.2020, ora 12.00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a casei individuale de locuit, situată în or. Drochia, str. Miron Costin, nr. 1, cu nr. cadastral 3601114.117.01, cu suprafaţa totală de 85.9 m.p, situată pe teren aferent pentru construcţii cu suprafaţa de 0,073 ha, cu nr. cadastral 3601114.117 şi construcţie accesorie în două nivele cu suprafaţa totală de 49,7 m.p., cu nr. cadastral 3601114.117.07. Preţul iniţial de expunere este de 398 820 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 358 938 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 25.03.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.

Sucursala „Drochia”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN MD25ML000000000280901693;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40