Licitatie apartament muncesti

11.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 31.03.2020, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu strigare” de vânzare a apartamentului cu suprafața de 93,9 m.p., cu nr. cadastral 0100109.574.05.001, amplasat în mun. Chişinău, sect. Botanica, şos. Munceşti, nr. 304, ap. 1. Preţul iniţial de expunere este de 710 000 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 25.03.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Dacia”, IDNO 1002600028096;

Cod IBAN MD71ML000000000280960811;

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40