Licitatie teren agricol bacioi

11.03.2020

”A V I Z

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 31.03.2020, ora 09.00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a terenului cu destinaţie agricolă cu suprafaţa totală de 0,9772 ha, nr. cadastral 5511105.309, amplasat în mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan, la preţul inițial de expunere 391 220 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 352 098 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 25.03.2020 ora 16.00 următoarele acte: cererea de participare la licitaţie; pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A.

Sucursala „Decebal”, IDNO 1002600028096; Cod IBAN MD71ML000000000280966340;

Informaţii suplimentare la tel. 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40
  • smartCredit