licitatie teren colonita

11.03.2020

”A V I Z                      

BC „Moldindconbank” S.A. anunţă pentru data de 31.03.2020, ora 15.00, desfăşurarea licitaţiei repetate „cu reducere” de vânzare a bunului imobil: teren cu destinaţia pentru construcţii, situat în mun. Chişinău, s. Coloniţa, str. Vasile Lupu, nr. 27, nr. cadastral 0149111.226, suprafaţa totală 0,1285 ha, la preţul inițial de expunere 243 600 lei, iar preţul minim de expunere fiind de 219 240 lei. Licitaţia va avea loc pe adresa: or. Chişinău, str. A. Şciusev, nr. 76/A. Doritorii de a participa la licitaţie vor avea posibilitatea la adresa indicată să facă cunoştinţă cu materialele aferente bunului expus la licitaţie şi să depună până la data de 25.03.2020 ora 16.00 următoarele acte: - cererea de participare la licitaţie; - pentru persoanele fizice - copia actului de identitate; - pentru persoanele juridice - Extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice; - în cazul participării reprezentanţilor - procura cu împuternicirile corespunzătoare; - documentul ce confirmă achitarea acontului cu titlu de arvună în mărime de 5% din preţul iniţial al lotului expus la licitaţie.

Datele bancare: Beneficiar BC „Moldindconbank” S.A. Sucursala „Centru”, IDNO 1002600028096

Cod IBAN MD57ML000000000280910914.

Informaţii suplimentare la tel: 076-703-146”

Căutare personalizată:
INFO TEL
0 800 11111
Suport carduri bancare
(+373) 22 54-89-40