icon[649 kb]
Tarife pentru creditele acordate persoanelor fizice
icon[280 kb]
Certificat de salariu
Căutare personalizată:

Credite investiţionale

Credit IMOBILIAR de achiziţie

Cumpără locuința ta!

Oriunde ai fi, te simţi în largul tău atunci când ştii că te întorci acasă. Acum nu trebuie să mai plăteşti chirie sau să împarţi locuinţa cu părinţii, îţi oferim posibilitatea să-ți procuri propria locuinţă, prin creditul imobiliar de achiziţie.


 • Destinația creditului: imobil locativ (apartament, casă), imobil locativ în curs de execuție sau teren destinat construcției.
 • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 2 500 000 mdl.
 • Termen: până la 30 ani.

 • Costul creditului:

  • Rata anuală a dobânzii:
   • 8%* anual, pentru clienți preferențiali
   • 8.5%* anual, pentru clienți standard
  • Comision de acordare - 1%
  • Comision de administrare - 0% lunar

  *Dobânda anuală efectivă variază în funcţie de perioada şi tipul creditului ales. Calculează costul total aici.


 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
 • Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar metoda clasică (plăţi în descreştere)
 • Asigurarea creditului: gajarea bunurilor care corespund cerinţelor Băncii, imobil locativ (apartamente, case de locuit- date în exploatare), case de locuit cu gradul de finisare în proporție de minim 80%, imobil cu caracter social-industrial (oficii, benzinării, farmacii, centre comerciale), loturi de teren (destinat construcției, neproductiv, pomicol, sau cu destinație agricolă, grădină), garaj, locuri de parcare.

Efectuarea lucrărilor de reparaţie, renovare, finisare a imobilului locativ

Costul creditului:

 • Rata anuală a dobânzii:
  • 4.5%* anual, pentru clienți preferențiali
  • 5%* anual, pentru clienți standard
 • Comision de acordare - 1%
 • Comision de administrare - 0.30% lunar

Cine poate beneficia de credit?

1.   Rezident al R. Moldova: cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie (apatrid), cu domiciliul permanent în RM, care:
      •  deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM valabil la momentul solicitării creditului.
2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
3.  Angajat în câmpul muncii, cu o vechime de minim 4 luni.
Notă: Cu excepția pensionarilor și pentru cei care dau în locaţiune bunuri mobile/imobile.

Care sunt documentele necesare?

1. Buletin de identitate valabil.
2.   Cel puțin unul din următoarele documente ce confirmă veniturile obținute:
      •  Extrasul din contul de card salarial (emis de orice bancă din RM) sau
      •  Informaţia primită de la Serviciul Fiscal de Stat sau
      •  Certificat de salariu
      •  Legitimaţia de pensionar cu indicarea obligatorie a pensiei curente, sau extrasul din contul în care se virează pensia, sau
      •  Declarația, ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate, pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, dacă nu poate fi prezentat certificat de salariu.
3. Actul de proprietate privind imobilul (original+copie).
4. Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj) efectuat de către un evaluator (în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare) agreat de Bancă.
5. Documente pentru asigurarea creditului.
6. În anumite cazuri, Banca poate solicita documente suplimentare.