icon[363 kb]
Condiții generale de creditare destinate persoanelor fizice
Căutare personalizată:

Credite investiţionale

Calculator de credite

Credit pentru investiții imobiliare

Oriunde ai fi, te simţi în largul tău atunci când ştii că te întorci acasă. Acum nu trebuie să mai plăteşti chirie sau să împarţi locuinţa cu părinţii!


 • Destinația creditului: procurarea imobilului locativ (apartament, casă), imobilului locativ în curs de execuție sau a terenului destinat construcției și construcția imobilului locativ pe acest teren.
 • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 4 000 000 lei.
 • Termen maxim: până la 360 luni.
 • Comision de acordare - 0%
 • Comision de administrare - 0%
 • Rata anuală a dobânzii:
  • 8.88%* anual, pentru clienți preferențiali**
  • 9.5%* anual, pentru clienți standard

 • Destinația creditului: Efectuarea lucrărilor de renovare (modernizare) a imobilelor locative
 • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 4 000 000 lei.
 • Termen maxim: 180 luni.
 • Comision de acordare - 0%
 • Comision de administrare - 0%
 • Rata anuală a dobânzii:
  • 9.5%** anual, pentru clienți preferențiali**
  • 10%* anual, pentru clienți standard

 • Destinația creditului: Procurarea imobilului nelocativ, terenului destinat construcției sau efectuarea lucrărilor de renovare (modernizare) a imobilului nelocativ
 • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 2 500 000 lei.
 • Termen maxim: 120 luni.
 • Comision de acordare - 0%
 • Comision de administrare - 0%
 • Rata anuală a dobânzii:
  • 10%* anual, pentru clienți preferențiali**
  • 10.5%* anual, pentru clienți standard

 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
 • Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar metoda clasică (plăţi în descreştere)
 • Asigurarea creditului: gajarea bunurilor care corespund cerinţelor Băncii, imobil locativ (apartamente, case de locuit- date în exploatare), case de locuit cu gradul de finisare în proporție de minim 80%, imobil cu caracter social-industrial (oficii, benzinării, farmacii, centre comerciale), loturi de teren (destinat construcției, neproductiv, pomicol, sau cu destinație agricolă, grădină), garaj, locuri de parcare.

*Dobânda anuală efectivă variază în funcţie de perioada şi tipul creditului. Calculează costul total aici.
**Clienţi preferenţiali - persoane fizice cu istorie de credit bună / care primesc salariul și/sau pensia pe cardul Moldindconbank.

Cine poate beneficia de credit?

1.   Cetăţean al R.Moldova, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie (apatrid) cu domiciliul permanent în R. Moldova, care deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale R. Moldova valabil la momentul solicitării/acordării creditului.
2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
3.  Angajat în câmpul muncii în ultimele 6 luni, iar la locul actual de muncă - minim 4 luni (cu excepția persoanelor, care dețin alte venituri confirmate acceptate de Bancă).

Care sunt documentele necesare?

1.   Actul de identitate.
2.   Documente care pot confirma veniturile, dacă acestea nu se reflectă în Informația recepționată de la Serviciul Fiscal de Stat.
3.   Documente pentru asigurarea creditului.
4.   Alte documente suplimentare.