icon[383 kb]
Tarife pentru creditele acordate persoanelor fizice
icon[280 kb]
Certificat de salariu
Căutare personalizată:

Credite investiţionale

Credit IMOBILIAR de achiziţie

Cumpără locuința ta!

Oriunde ai fi, te simţi în largul tău atunci când ştii că te întorci acasă. Acum nu trebuie să mai plăteşti chirie sau să împarţi locuinţa cu părinţii, îţi oferim posibilitatea să-ți procuri propria locuinţă, prin creditul imobiliar de achiziţie.


  • Destinația creditului: imobil locativ (apartament, casă), imobil locativ în curs de execuție sau teren destinat construcției.
  • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 2 500 000 mdl.
  • Termen: până la 20 ani.
  • Rata dobânzii: de la 8,5%* anual (flotantă)
  • *Dobânda anuală efectivă variază în funcţie de perioada şi tipul creditului ales. Calculează costul total aici.

  • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
  • Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar metoda clasică (plăţi în descreştere)

  • Ofertă de toamnă! Beneficiază de credite cu cea mai avantajoasă rată a dobânzii și fără comision de acordare pentru creditele investiționale. Mai mult, dacă primeşti salariul pe cardul Moldindconbank, te surprindem cu o reducere la rata dobânzii. DETALII


  • Asigurarea creditului: gajarea bunurilor care corespund cerinţelor Băncii, imobil locativ (apartamente, case de locuit), imobil cu caracter social-industrial (oficii, benzinării, farmacii, centre comerciale), loturi de teren (destinat construcției, neproductiv, pomicol, sau cu destinație agricolă, grădină), depozit de bani plasat în bancă, automobile, tractoare şi combine.

Cine poate beneficia de credit?

1.   Rezident al R. Moldova (cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie), cu domiciliul permanent în RM, care:
      •  deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM valabil la momentul solicitării creditului.
2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
3.  Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de 3 luni.
Notă: Pentru solicitanţii de credit, care au atins vârsta de pensionare, nu este obligatorie deţinerea unui loc de muncă permanent.
Care sunt documentele necesare?
1. Buletin de identitate valabil.
2.   Cel puțin unul din următoarele documente ce confirmă veniturile obținute:
      •  Extrasul din contul de card salarial (emis de orice bancă din RM) sau
      •  Informaţia primită de la Serviciul Fiscal de Stat sau
      •  Certificat de salariu
      •  Legitimaţia de pensionar cu indicarea obligatorie a pensiei curente, sau extrasul din contul în care se virează pensia, sau
      •  Declarația, ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate, pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, dacă nu poate fi prezentat certificat de salariu.
      •   La calcularea capacităţii de rambursare pot fi acceptate pînă la 50% din veniturile solicitantului şi/sau fidejusorilor (soţ/soţie, rude de gr. I şi/sau II), obţinute peste hotarele ţării, dar să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite de Bancă.
3. Actul de proprietate privind imobilul (original+copie).
4. Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj) efectuat de către un evaluator (în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare) agreat de Bancă.
5. Documente pentru asigurarea creditului.
6. În anumite cazuri, Banca poate solicita documente suplimentare.