icon[363 kb]
Condiții generale de creditare destinate persoanelor fizice
Căutare personalizată:

Credite investiţionale

Credit pentru investiții imobiliare

Oriunde ai fi, te simţi în largul tău atunci când ştii că te întorci acasă. Acum nu trebuie să mai plăteşti chirie sau să împarţi locuinţa cu părinţii!


 • Destinația creditului: procurarea imobilului locativ (apartament, casă), imobilului locativ în curs de execuție sau a terenului destinat construcției și construcția imobilului locativ pe acest teren.
 • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 4 000 000 lei.
 • Termen: până la 20 ani.
 • Comision de acordare - 0%
 • Comision de administrare - 0%
 • Rata anuală a dobânzii:
  • 11.5%* anual, pentru clienți preferențiali**
  • 12%* anual, pentru clienți standard

 • Destinația creditului: Efectuarea lucrărilor de renovare (modernizare) a imobilelor locative
 • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 4 000 000 lei.
 • Termen: 180 luni.
 • Comision de acordare - 0%
 • Comision de administrare - 0%
 • Rata anuală a dobânzii:
  • 14%* anual, pentru clienți preferențiali**
  • 14.5%* anual, pentru clienți standard

 • Destinația creditului: Procurarea imobilului nelocativ, terenului destinat construcției sau efectuarea lucrărilor de renovare (modernizare) a imobilului nelocativ
 • Suma maximă: până la 100% din costul proiectului, dar nu va depăși 2 500 000 lei.
 • Termen: 120 luni.
 • Comision de acordare - 0%
 • Comision de administrare - 0%
 • Rata anuală a dobânzii:
  • 15%* anual, pentru clienți preferențiali**
  • 15.5%* anual, pentru clienți standard

 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
 • Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar metoda clasică (plăţi în descreştere)
 • Asigurarea creditului: gajarea bunurilor care corespund cerinţelor Băncii, imobil locativ (apartamente, case de locuit- date în exploatare), case de locuit cu gradul de finisare în proporție de minim 80%, imobil cu caracter social-industrial (oficii, benzinării, farmacii, centre comerciale), loturi de teren (destinat construcției, neproductiv, pomicol, sau cu destinație agricolă, grădină), garaj, locuri de parcare.

*Dobânda anuală efectivă variază în funcţie de perioada şi tipul creditului. Calculează costul total aici.
** Clienți preferențiali – clienți care primesc salariul pe card MICB.

Cine poate beneficia de credit?

1.   Rezident al R. Moldova: cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie (apatrid), cu domiciliul permanent în RM, care:
      •  deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM valabil la momentul solicitării creditului.
2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 65 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
3.  Angajat în câmpul muncii, de minim 6 luni, iar la locul actual de muncă cu o vechime de minim 4 luni.
Notă: Cu excepția pensionarilor și pentru cei care dau în locaţiune bunuri mobile/imobile.

Care sunt documentele necesare?

1. Buletin de identitate valabil.
2.   Cel puțin unul din următoarele documente ce confirmă veniturile obținute:
      •  Extrasul din contul de card salarial (emis de orice bancă din RM) sau
      •  Informaţia primită de la Serviciul Fiscal de Stat sau
      •  Legitimaţia de pensionar cu indicarea obligatorie a pensiei curente, sau extrasul din contul în care se virează pensia, sau
      •  Declarația, ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate, pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, confirmate prin extrasul din contul curent/card.
3. Actul de proprietate privind imobilul (original).
4. Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj) efectuat de către un evaluator (în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare) agreat de Bancă.
5. Documente pentru asigurarea creditului.
6. În anumite cazuri, Banca poate solicita documente suplimentare.