icon[394 kb]
Tarife pentru creditele acordate persoanelor fizice
icon[100 kb]
Cerinţele faţă de gaj
icon[89 kb]
Documente pentru asigurarea creditului
icon[324 kb]
Certificat de salariu
Căutare pe site:

Credite investiţionale

Credit de nevoi personale, cu gaj

Fă-ți viața mai frumoasă!

Te ajutăm să-ţi îndeplineşti cele mai mari dorinţe: să îţi cumperi maşină, să renovezi casa sau să mergi într-o călătorie de vis. Cu creditul de nevoi personale cu garanţii vei reuşi să obţii ce ți-ai dorit ani de zile, atât de repede cum nici nu te aştepţi.


 • Destinaţia creditului:
  • Achiziţii Auto – termen până la 60 luni
  • Reparaţia şi construcţia locuinţei – termen până la 120 luni
  • Procurarea lotului de teren destinat construcţiei – termen până la 120 luni
  • Alte nevoi personale – termen până la 60 luni
 • Suma: nelimitată (în dependenţă de venituri şi gajul propus)
 • Rata dobânzii:
 • *Dobânda anuală efectivă variază în funcţie de perioada şi tipul creditului ales. Calculează costul total aici.

 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
 • Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar prin metoda clasică (plăţi în descreştere).

 • Ofertă de iarnă! Beneficiază de credite cu cea mai avantajoasă rată a dobânzii și fără comision de acordare pentru creditele investiționale. Mai mult, dacă primeşti salariul pe cardul Moldindconbank, te surprindem cu reducere la rata dobânzii. DETALII


 • Asigurarea creditului: gajarea bunurilor care corespund cerinţelor Băncii, imobil locativ (apartamente, case de locuit), imobil cu caracter social-industrial (oficii, benzinării, farmacii, centre comerciale), teren destinat construcției, depozit de bani plasat în bancă, automobile, tractoare şi combine.

Cine poate beneficia?

1.   Rezident al R. Moldova (cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie), cu domiciliul permanent în RM, care:
      •  deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM valabil la momentul solicitării creditului.
2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
3.  Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de 3/6 luni.
Care sunt documentele necesare?
1. Buletin de identitate valabil.
2.   Documente ce confirmă veniturile solicitantului şi după caz a fidejusorului:
      •  Certificat de salariu sau Extras din contul de card pentru solicitanţii, care primesc salariul pe cardul Moldindconbank, sau
      •  Legitimaţia de pensionar cu indicarea obligatorie a pensiei curente, sau extrasul din contul în care se virează pensia, sau
      •  Declarația, ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate, pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, dacă nu poate fi prezentat certificat de salariu.
      •   La calcularea capacităţii de rambursare a solicitantului pot fi acceptate pînă la 50% din veniturile fidejusorilor (soţ/soţie, rude de gr. I şi/sau II), obţinute de cetăţenii RM în ţările Uniunii Europene, dar să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite de Bancă.
3. Actul de proprietate privind imobilul (după caz).
4. Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj) efectuat de către un evaluator (în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare) agreat de Bancă.
5. Documente pentru asigurarea creditului.
6. În anumite cazuri, Banca poate solicita documente suplimentare.