icon[383 kb]
Tarife pentru creditele acordate persoanelor fizice
icon[100 kb]
Cerinţele faţă de gaj
icon[215 kb]
Documente pentru asigurarea creditului
icon[280 kb]
Certificat de salariu
Căutare personalizată:

Credite investiţionale

Credit de nevoi personale, cu gaj

Fă-ți viața mai frumoasă!

Te ajutăm să-ţi îndeplineşti cele mai mari dorinţe: să îţi cumperi maşină, să renovezi casa sau să mergi într-o călătorie de vis. Cu creditul de nevoi personale cu garanţii vei reuşi să obţii ce ți-ai dorit ani de zile, atât de repede cum nici nu te aştepţi.


 • Destinaţia creditului:
  • Achiziţii Auto
  • Reparaţia şi construcţia locuinţei
  • Procurarea lotului de teren destinat construcţiei
  • Alte nevoi personale
 • Termenul: de până la 120 luni, care se stabilește în dependență de tipul gajului propus, solicitare și posibilități
 • Suma: se stabilește în dependență de veniturile obținute și asigurarea propusă, dar nu va depăși 2 500 000 lei
 • Rata dobânzii:
  • 10.0% - 11.0%* anual (flotantă), pentru clienți preferențiali
  • 11.0% - 12.0% anual (flotantă), pentru clienți standard

  *Dobânda anuală efectivă variază în funcţie de perioada şi tipul creditului ales. Calculează costul total aici.

 • Alte plăţi: conform politicii tarifare a Băncii
 • Modalitatea de plată: lunar prin metoda de anuitate (plăţi egale) sau lunar prin metoda clasică (plăţi în descreştere).

 • Ofertă de toamnă! Beneficiază de credite cu cea mai avantajoasă rată a dobânzii și fără comision de acordare pentru creditele investiționale. Mai mult, dacă primeşti salariul pe cardul Moldindconbank, te surprindem cu o reducere la rata dobânzii. DETALII


 • Asigurarea creditului: gajarea bunurilor care corespund cerinţelor Băncii, imobil locativ (apartamente, case de locuit), imobil cu caracter social-industrial (oficii, benzinării, farmacii, centre comerciale), loturi de teren (destinat construcției, neproductiv, pomicol, sau cu destinație agricolă, grădină), depozit de bani plasat în bancă, automobile, tractoare şi combine.

Cine poate beneficia?

1.   Rezident al R. Moldova (cetăţean RM, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie), cu domiciliul permanent în RM, care:
      •  deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale RM valabil la momentul solicitării creditului.
2.  Vârstă cuprinsă între 20 - 70 ani (vârsta maximă până la care se va rambursa creditul).
3.  Loc de muncă permanent, cu o vechime la locul de muncă actual de 3 luni.
Notă: Pentru solicitanții de credit, care au atins vârsta de pensionare, nu este obligatorie deținerea unui loc de muncă permanent.
Care sunt documentele necesare?
1. Buletin de identitate valabil.
2.   Cel puțin unul din următoarele documente ce confirmă veniturile obținute:
      •  Extrasul din contul de card de salariu (emis de orice bancă din Republica Moldova), sau
      •  Informația primită de la Serviciul Fiscal de Stat, sau
      •  Certificatul de salariu, sau
      •  Legitimaţia de pensionar cu indicarea obligatorie a pensiei curente, sau extrasul din contul în care se virează pensia, sau
      •  Declarația, ce confirmă veniturile obţinute de la practicarea activităţilor licenţiate/autorizate, pentru executori judecătoreşti, avocaţi, notari, interpreţi şi traducători autorizaţi, dacă nu poate fi prezentat certificat de salariu.
      •   La calcularea capacităţii de rambursare pot fi acceptate pînă la 50% din veniturile solicitantului și/sau fidejusorilor (soţ/soţie, rude de gr. I şi/sau II), obţinute peste hotarele țării, dar să corespundă criteriilor de eligibilitate stabilite de Bancă.
3. Actul de proprietate privind imobilul (după caz).
4. Raport de evaluare a bunului imobil (ce urmează a fi depus în gaj) efectuat de către un evaluator (în conformitate cu legislaţia privind activitatea de evaluare) agreat de Bancă.
5. Documente pentru asigurarea creditului.
6. În anumite cazuri, Banca poate solicita documente suplimentare.