icon[363 kb]
General lending conditions for individuals
Search:

Investment loans

Mortgage loan Prima Casă

Îți dorești o locuință proprie? Alege creditul „Prima Casă” de la Moldindconbank și spune adio chiriei!


Avantajele programului „Prima Casă”:

 • Suma maximă a creditului - 850 mii lei sau până la 85% din prețul de piață al locuinței
 • Perioada de creditare - până la 20 ani
 • Valoarea locuinței procurate - până la 1 milion de lei
 • Posibilitatea procurării unei locuințe la alegere de pe întreg teritoriul RM
 • Acordarea compensației de stat pentru angajații instituțiilor publice sau private în mărime de 50% din suma creditului*.
 • Acordarea compensațiilor bănești de stat din suma creditului pentru familiile cu un copil – 25%, cu doi copii – 50%, cu trei copii și mai mult – 100%.

Pentru informații suplimentare accesați site-ul www.primacasa.gov.md


Costul creditului „Prima Casă”:

 • Rata anuală a dobânzii - 10,87% (flotantă), ce include şi comision anual de garantare - 0,25% (din soldul creditului)
 • Comision unic la acordare - 1% (din suma creditului)
 • Comision analiză dosar - ZERO
 • Comision de administrare lunară - ZERO

Exemplu de calcul: pentru un credit ipotecar “Prima casă” în sumă de 500 000 lei, pe termen de 10 ani, DAE (dobânda anuală efectivă) constituie 11,60%, rata lunară 6 850,76 lei, valoarea totală spre plată 827 091,01 lei.

Calculator de credite

 

 


*Condițiile de acordare a compensației de stat pentru angajații din sectorul public / privat:

 • Suma maximă a compensației oferită de stat constituie 50% din suma creditului Prima Casă
 • Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru compensare până la rambursarea integrală a creditului ipotecar. Cererea poate fi depusă online aici: crm.primacasa.gov.md

Cerințe față de beneficiarul programului „Prima Casă”

  1. Cetăţean al Republicii Moldova, angajat în Moldova, care dispune de venituri din surse oficiale.
  2. Vârsta de până la 50 de ani la momentul solicitării creditului.
  3. Contribuția beneficiarului va constitui cel puțin 15% din prețul de procurare a locuinței.
  4. Angajat în câmpul muncii, de minim 6 luni, iar la locul actual de muncă cu o vechime de minim 4.
  5. Suprafața locuinței procurate în cadrul Programului trebuie să depășească suprafața locuinței deținute în proprietatea exclusivă a Solicitantului și/sau împreună cu alți membri ai familiei.
  6. Fidejusiunea obligatorie a unei rude de gradul I si II pentru solicitantul de credit care este necăsătorit/văduv/divorţat şi a cărui stagiu la ultimul loc de muncă este mai puţin de 12 luni.

Cerințe față de beneficiarul compensațiilor acordate de stat

  1. Activează de cel puțin un an cumulativ în cadrul instituțiilor publice/private din RM.
  2. Nu are suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului sau a unui membru bolnav al familiei.
  3. Dispune de contract ipotecar încheiat în cadrul programului „Prima Casă”.

Cerințe față de imobil

  1. Imobilul se află pe teritoriul Republicii Moldova.
  2. Valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu depășeşte 1 milion lei.
  3. Imobilul este finisat și dat în exploatare până la momentul depunerii cererii de solicitare a creditului.
  4. Imobilul nu este grevat cu ipotecă sau alte drepturi ale terților.
  5. Suprafața locuinței procurate în cadrul Programului trebuie să depășească suprafața locuinței deținute în proprietatea exclusivă a Solicitantului și/sau împreună cu alți membri ai familiei.
  6. Suprafața locuinței procurate în cadrul Programului trebuie să depășească suprafața locuinței deținute în proprietate exclusivă și/sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția solicitantului, de către soțul/soția acestuia.

Documente necesare

  •  Buletin de identitate valabil
  •  Extrasul din contul de card salarial (emis de orice bancă din Republica Moldova), sau certificat de salariu.
  •  Alte documente după necesitate

Cererea pentru credit poate fi depusă în sucursalele Moldindconbank

Pentru informații suplimentare accesați site-ul www.primacasa.gov.md