Căutare personalizată:

Publicarea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Informaţia despre evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului

DENUMIREA EVENIMENTULUI Data plasării Fişier
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 22.11.2023
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 22.11.2023
Convocarea Adunării generale a acţionarilor 18.10.2023
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 22.06.2023
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor, inclusiv plata dividendelor 21.06.2023
Convocarea Adunării generale a acţionarilor 17.05.2023
Informaţii privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare 28.04.2023
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 07.03.2023
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 06.12.2022
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 07.09.2022
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 05.07.2022
Informaţii privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare 01.07.2022
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 22.06.2022
Convocarea Adunării generale a acţionarilor 04.05.2022
Informaţii privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare 28.03.2022
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 02.02.2022
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 17.08.2021
Informaţii privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare 09.08.2021
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor, inclusiv plata dividendelor 28.07.2021
Aprobarea de către emitent a Codului de guvernanţă corporativă 25.06.2021
Convocarea adunării generale a acţionarilor 23.06.2021
Informaţii privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare 02.03.2021
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 16.02.2021
Informația privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a statutului în redacție nouă 29.01.2021
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 02.12.2020
Convocarea adunării generale a acţionarilor 28.10.2020
Informaţii privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare 15.07.2020
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 17.06.2020
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 04.05.2020
Convocarea adunării generale a acţionarilor 01.04.2020
Hotărârile adoptate de organele de conducere 01.04.2020
Informaţii privind înregistrarea de către organul înregistrării de stat a modificărilor la statutul emitentului de valori mobiliare 31.03.2020
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 27.03.2020
Hotărârile adoptate de organele de conducere 19.03.2020
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 14.02.2020
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 04.02.2020
Convocarea adunării generale a acţionarilor 19.12.2019
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 04.12.2019
Decizia adoptată de Adunarea generală a acţionarilor 25.09.2019
Convocarea adunării generale a acţionarilor 04.09.2019
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 03.07.2019
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 12.06.2019
Convocarea adunării generale a acţionarilor 22.05.2019
Substituirea societăţii de registru a emitentului de valori mobiliare 07.05.2019
Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare 27.03.2019
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 27.03.2019
Convocarea adunării generale a acţionarilor 06.03.2019
Schimbări în controlul asupra emitentului de valori mobiliare 21.02.2019
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 09.01.2019
Aprobarea de către emitent a Codului de guvernanţă corporativă; Аlte evenimente care influenţează sau pot influenţa activitatea sau preţul valorilor mobiliare ale emitentului. 15.06.2018
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 25.04.2018
Convocarea adunării generale a acţionarilor 07.03.2018
Noile emisiuni de valorilor mobiliare ale emitentului şi rezultatele acestora; Alte evenimente care influenţează sau pot influenţa activitatea sau preţul valorilor mobiliare ale emitentului. 01.02.2018
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor 25.08.2017
Convocarea adunării generale a acţionarilor 12.07.2017
Deciziile adoptate de adunarea generală a acţionarilor, inclusiv informaţia privind adunarea generală a acţionarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum 05.07.2017
Convocarea adunării generale a acţionarilor 18.05.2017
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 09.02.2017
Modificări în structura, atribuţiile şi componenţa organelor de conducere ale emitentului 27.01.2017

Notă: În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.7/1 din 18.02.2019 și Statutului BC „Moldindconbank” S.A., informația privind evenimentele specificate la pct.28 subpct.3), 5) și 15) din Regulamentul prenotat, suplimentar se dezvăluie prin publicarea unui aviz în ziarul „CAPITAL Market”.