Căutare personalizată:

Publicarea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Informaţia privind deţinerile importante de acţiuni

Denumirea informaţiei Data plasării Fişier
Despre majorarea deținerii importante de acțiuni urmare a ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de bancă 21.06.2019
Despre dobândirea/pierderea calității de deținători de valori mobiliare emise de bancă urmare a vânzării-cumpărării unui pachet de acțiuni 25.03.2019
Despre dobândirea calității de deținători de valori mobiliare emise de bancă urmare a cumpărării acțiunilor nou-emise 21.02.2019
Despre pierderea calității de deținători de valori mobiliare emise de bancă și înscrierea acțiunilor în contul băncii urmare a anulării și emisiunii unor acțiuni 01.02.2018