Căutare personalizată:

Dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Actele de constituire ale emitentului

Versiunea statutului Data
plasării
Fişier
Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. cu modificări la 14.07.2020 15.07.2020
Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. cu modificări la 30.03.2020 31.03.2020
Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. cu modificări la 31.10.2019 01.11.2019
Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. cu modificări la 30.09.2019 01.10.2019
Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. cu modificări la 11.02.2019 13.02.2019
Statutul Băncii Comerciale „Moldindconbank” S.A. în redacţie nouă, în vigoare din 11.02.2019 12.02.2019