Căutare personalizată:

Informații despre acțiunile și acționarii băncii

Informații generale
Capitalul social, MDL 496.779.400
Numărul total de acțiuni, unități 4.967.794
Numărul total de acţiuni cu drept de vot la data convocării Adunării generale a acționarilor din 15.06.2022 4.944.657
Numărul total de acțiuni aflate în circulație, unități 4.944.657
Acțiuni de tezaur, unități 23.137
Entitatea care ține evidența drepturilor asupra valorilor mobiliare emise de bancă

Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare

MD-2005, Republica Moldova,  mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni 57/1, tel.: +373 22 99 98 71, pagina web oficială: www.dcu.md

Caracteristicile principale ale acțiunilor
Tipul acțiunilor Acțiuni ordinare nominative
Codul ISIN MD14MICB1008
Valoarea nominală, MDL 100

Piața reglementată unde sunt admise spre tranzacționare valorilor mobiliare emise de bancă

S.A. „Bursa de Valori a Moldovei”

MD-2012, Republica Moldova, mun.Chişinău, str.Maria Cebotari, 16, tel. +373 22 27 75 16, pagina web oficială: www.bvm.md

Informații despre acționarii băncii
Informația cu privire la acționarii şi/ sau grupurile de persoane care acționează concertat și care dețin dețineri calificate (>1%) în capitalul social al băncii și referitor la beneficiarii efectivi  

Informația dezvăluită de bancă conform legislației privind piața de capital este disponibilă la adresa: https://www.micb.md/informatia-valori-mobiliare-ro/