icon[6272 kb]
Serviciile acordate persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Încasarea numerarului

EFORT MINIM, SIGURANȚĂ DEPLINĂ!

Serviciile de încasare reprezintă o abordare profesională cu privire la problema transportului mijloacelor băneşti şi altor valori.


BC”Moldindconbank” S.A. prestează agenţilor economici următoarele servicii:

  • Încasarea mijloacelor băneşti şi înregistrarea acestora în contul clientului;
  • Transportarea şi însoţirea clientului, pe traseul specificat de client, cu mijloace băneşti în numerar sau alte valori;
  • Livrarea mijloacelor băneşti sau a altor valori conform destinaţiei specificate de client;
  • Transportarea documentelor de valoare, cecurilor nominative, documentelor de plată şi de decontare pe traseul specificat.

În acest sens, pentru asigurarea integrităţii şi securităţii mijloacelor băneşti şi a altor valori, Banca dispune de:

  • Echipament specializat şi modern;
  • Automobile blindate;
  • Mijloace de comunicare radio, dispozitive de sunet şi de iluminare;
  • Serviciu propriu de încasare;
  • Încasatori calificaţi, care au trecut  cursuri specializate de pregătire profesională şi posedă abilităţi practice de lucru cu mijloace băneşti şi alte valori.

Experienţa şi profesionalismul lucrătorilor Băncii permit în mod calificat de a efectua toate tipurile de încasări şi de transportare a mijloacelor băneşti şi altor valori, atît pe teritoriul mun. Chişinău cît şi pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Banca garantează siguranţa şi integritatea mijloacelor băneşti încasate şi transportarea valorilor pe traseul specificat în contract. Banca poartă răspundere materială deplină faţă de client pentru păstrarea mijloacelor băneşti şi altor valori în mărimea încasării efectuate. Încasarea mijloacelor băneşti şi altor valori se desfăşoară în strictă conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a Moldovei.

Ora încasării mijloacelor băneşti, traseul, termenul şi conturile în care vor fi încasate aceste sume se stipulează de către client. Clientul singur alege ora convenabilă pentru el, inclusiv zilele de odihnă şi zilele de sărbătoare.


Care sunt costurile?

Serviciile de încasare sunt oferite de către serviciul specializat de încasare al Băncii, în baza contractului bilateral, la cele mai avantajoase condiţii. Costul serviciilor se analizează individual pentru fiecare client reieşind din distanţa, periodicitatea încasărilor şi mărimea sumelor transferate.

Telefoane de contact: 022 576 720, 022 576 756, 022 576 757.