Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

Tineri antreprenori

Ai o mică afacere și multe idei pentru dezvoltare? Acum poți beneficia de credite pentru tinerii antreprenori, la cele mai avantajoase condiții! Finanţarea este oferită din resursele organizaţiilor financiare internaţionale (FIDA I, FIDA IV, FIDA V, FIDA VII, RISP II, PAC II).


Suma maximă pe sub-debitor:

 • 1 500 000 MDL
 • Pentru FIDA VII - echivalentul a 100 000 USD și contribuția proprie – 10% din valoarea proiectului investițional.

Dobânda: de la 4,5% anual (MDL)

Valuta - MDL

Termen maxim: conform condiţiilor generale pentru fiecare proiect de credit în vigoare active, din care se finanţează sub-proiectul.

Perioada de grație:

 • maxim 12 luni
 • maxim 4 ani (FIDA VII)

Proiecte eligibile:

 • mărfuri şi servicii, inclusiv capital circulant în conformitate cu condițiile generale a Liniei de credit în vigoare active, din care se finanțează sub-proiectul;
 • afaceri cât şi în agricultură în zonele rurale ale ţării, atât şi în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul ţării conform condițiilor generale pentru fiecare proiect de credit în vigoare active, din care se finanțează sub-proiectul.
 • FIDA VII – sunt eligibile toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non – agricole generatoare de venituri din mediul rural.

Beneficiari eligibili:

 • persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, la momentul prezentării cererii de finanţare la DLC;
 • cetăţeni ai Republicii Moldova;
 • persoane care doresc să-şi dezvolte abilităţile antreprenoriale, să lanseze o afacere proprie nouă în zonele rurale, să dezvolte afacerea proprie  existentă în zonele rurale;
 • persoane care vor practica activitate de antreprenor, inclusiv prestează servicii, sub toate formele organizatorico-juridice, dispunând de capital social integral privat;
 • persoane ce deţin cel puţin 75% din proprietatea întreprinderii pentru toate proiectele menționate, cu excepția proiectului FIDA VII (50 % din proprietatea întreprinderii);
 • persoane fizice şi juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

FIDA VII (suplimentar la beneficiarii eligibili menționați mai sus):

 • Toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non – agricole  generatoare de venituri din mediul rural.
 • Banca va acorda o atenție deosebită tinerilor antreprenori care dezvoltă afaceri noi, și anume femeilor.

PAC II (suplimentar la beneficiarii eligibili menționați mai sus):

 • toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non – agricole generatoare de venituri atât din mediul rural cât și de pe întreg teritoriu R.M.
 • activitățile eligibile și scopul cheltuielilor finanțate - mărfuri și servicii, inclusiv capital circulant.

Alte condiții:

 • În scopul promovării şi încurajării tinerilor antreprenori şi creării a noi locuri de muncă, se vor oferi rate fixe în mărime de 6,5 % (excepție Tinerii Antreprenori din FIDA VII).
 • Pentru a menține ratele promoționale, afacerile, întreprinderile/sub – împrumuturile tinerilor antreprenori nu se vor dărui sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a creditului.   

Tarife pentru creditele acordate persoanelor juridice