Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

Start pentru Tineri

Scopul proiectului este finanțarea pe termen mediu și lung a sectorului privat și public al Republicii Moldova în horticultură. Acest proiect este gestionat Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (IFI) pe lângă Ministerul Finanțelor.


Beneficiari eligibili

 • ■ fondatorii întreprinderii - tineri cu vârsta cuprinsă între 18–35 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova;
 • ■ să dețină cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii/afacerii;
 • ■ Afaceri localizate pe teritoriul Republicii Moldova.


Teritoriul de implementare

 • ■ Pe întreg teritoriul Republicii Moldova


Suma maximă - 1 760 000 lei

 • ■ porțiunea de credit - 85%, dar nu mai mult de 1.496.000 MDL;
 • ■ porțiunea de grant - 15%, dar nu mai mult de 264.000 MDL, acordat de către ODA.


Contribuția beneficiarului - 0%

Proiecte eligibile

 • 1. Finanțate din porțiunea de grant:
 • ■ procurarea imobilizărilor corporale - active corporale, imobilizări fizice, imobilizări tangibile, investiții materiale.
  Imobilizările corporale cuprind construcții, instalații tehnice si mașini, alte instalații, utilaje si mobilier și alte bunuri considerate eligibile de ODA (cu excepția bunurilor imobile locative, nelocative, terenuri).
 • ■ imobilizărilor necorporale în limitele a 30% din valoarea porțiunii de grant;
 • 2. Finanțate din porțiunea de credit:
 • ■ toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non – agricole generatoare de venituri atât din mediul rural cât și urban de pe întreg teritoriu R.M.
 • ■ mărfuri și servicii, inclusiv pentru capital circulant.


Termenul maxim - 5 ani

Valuta - MDL

Avantaje - grant in mărime de 15%