Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

FIDA VIII

Beneficiari eligibili

 • ■ Micro Antreprenori (MA)
 • ■ Întreprinderi Micro și Mici (IMM)
 • ■ Tineri și Femei Antreprenoare (TFA)


Suma maximă pe sub-debitor

 • Micro întreprinderi - 300 000 MDL
 • Capitalul circulant aferent investiției va fi finanțat în mărime de 30 % din valoarea creditului.

 • Întreprinderi Mici și Mijlocii - echivalentul a 100 000 EUR
 • Tineri și Femei Antreprenoare - 800 000 MDL* , dintre care 40 % grant
 • *Se acceptă maxim - 1 000 000 MDL, porțiunea de credit se mărește, dar porțiunea de grant nu va depăși - 320 000 MDL (valoarea maximă a grantului).


  Contribuția proprie a Beneficiarului

  • ■ Micro Antreprenori - min. 10%**
  • ■ Întreprinderi Mici și Mijlocii - min. 25%**

  **din valoarea totală a proiectului investițional sub forma de mijloace bănești sau nebănești investite în perioada pregătirii și implementării sub – proiectului.


  Proiecte finanţate

  Micro Antreprenori - toate activitățile agricole și non – agricole generatoare de venituri din mediul rural.

  Întreprinderi Mici și Mijlocii și Tineri și Femei Antreprenoare - toate activitățile de producere agricolă, de procesare și producere în scopurile de dezvoltare a lanțului valoric.

  • ■ producerea, recoltarea, procesarea fructelor, pomușoarelor, legumelor atât în sere cât și în spații neprotejate, plantelor medicinale și aromatice, ierburi, semințe și material săditor, culturi de câmp, inclusiv tehnice struguri de masă, pomi și arbuști meliferi (cu excepția soiurilor tehnice de struguri, a tutunului a culturilor forestiere și de amenajare a spațiilor verzi);
  • ■ creșterea șeptelului, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului și a utilajului agricol;
  • ■ depozitarea, sortarea, procesarea, ambalarea produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri și a tutunului);
  • ■ construcția depozitelor, halelor, frigiderelor și a altor entități);
  • ■ servicii pentru agricultură;
  • ■ agroturismul rural;
  • ■ pentru construcția sau repararea spațiilor de producere, depozite, hale, etc., eligibile pentru finanțare vor fi doar materialele de construcție documentate (în baza devizului de cheltuieli elaborat și aprobat de persoane licențiate). Perioada de arendă a pământului pe care se va construi edificiul va fi nu mai scurtă decât perioada de recuperare a investiților;
  • ■ procurarea echipamentului, utilajului și altor active de mâna a doua va fi eligibilă doar dacă furnizorul va asigura buna funcționalitate a bunurilor cel puțin pe durata de acțiune a împrumutului.

  Cheltuieli eligibile

  • ■ active productive sau capital circulant /servicii/lucrări legate de investiție;
  • ■ cheltuieli de transport și instalare legate de investiție;
  • ■ pentru agroturism – construcția /reconstrucția și renovarea agro – pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentului, utilajelor noi (doar pentru IMM și Tineri și Femei Antreprenoare).

  Valuta - MDL, EUR


  Termen maxim

  • Micro Antreprenori - până la 5 ani, perioada de grație maxim 2 ani
  • Tineri și Femei Antreprenoare - minim 12 luni* - maxim 8 ani, *pentru a fi eligibil pentru porțiunea de grant, împrumutul trebuie să fie eliberat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.
  • Întreprinderi Mici și Mijlocii - până la 8 ani, perioada de grație maxim 4 ani.

  • Avantaje

   • ■ Credit cu porțiunea de grant (pentru TFA).
   • ■ Scutirea de plata taxelor, impozitelor, și TVA cu drept de deducere la procurarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate - IMM și Micro Antreprenori.