icon[548 kb]
Ghid privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

RISP I – II recreditare

Beneficiari eligibili:

 • Întreprinderi de afaceri rurale, înregistrate sub orice formă organizatorico – juridică, care:
 • practică activitate de activitate de antreprenoriat în spațiul rural (inclusiv orașele Bălți și Chișinău)
 • 100% proprietate privată, înregistrați în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova,

inclusiv antreprenorii particulari, fermierii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producere în oricare formă de organizare juridică, angajate în activităţile de fermier, de prelucrare sau producere sau comercializare agricolă, sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural.

Suma maximă pe sub-debitor:

 • RISP I - echivalentul a 400 000 USD               
 • RISP II - echivalentul a 400 000 USD

Finanțarea investițiilor prin procurarea unui vast sortiment de echipamente de producere și utilaje pentru prestarea serviciilor, inclusiv a contractelor de leasing, pentru dezvoltarea afacerilor rurale;

Finanțarea activității curente aferentă investițiilor, dar nu mai mult de 25% din suma creditului.

Finanţarea capitalului circulant independent, necesar în procesul de activitate al întreprinderii.

Proiecte eligibile:

 • investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole;
 • investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii;
 • investiţiile în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societăţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat etc.
 • capitalul circulant pentru activităţile economice enumerate în punctele de mai sus;
 • pentru capitalul circulant necesar aferent investiţiei sau a capitalului circulant independent necesar în procesul de activitate al întreprinderii.

Valuta: MDL, EUR, USD

Termen maxim:

 • 7 ani, perioada de grație  maxim 3 ani
 • 4 ani pentru capital circulant
 • Alte condiții:

  • Se acceptă procurarea echipamentului de mâna a doua.
  • Solicitantul de credit urmează se va prezenta o expertiză şi evaluare tehnică pentru a confirma calitatea, corespunderea şi preţul acestor bunuri materiale.