icon[548 kb]
Ghid privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
icon[258 kb]
Tarife credite persoane juridice
Căutare personalizată:

IMM şi Corporate

RISP I – II recreditare

Beneficiari eligibili:

  • Întreprinderi de afaceri rurale, înregistrate sub orice formă organizatorico – juridică, care:
  • practică activitate de activitate de antreprenoriat în spațiul rural (inclusiv orașele Bălți și Chișinău)
  • 100% proprietate privată, înregistrați în baza legislației în vigoare a Republicii Moldova,

inclusiv antreprenorii particulari, fermierii privaţi, organizaţiile sau grupurile de producere în oricare formă de organizare juridică, angajate în activităţile de fermier, de prelucrare sau producere sau comercializare agricolă, sau în oricare alte activităţi de antreprenoriat în spaţiul rural.

Suma maximă pe sub-debitor:

  • RISP I - 500 000 USD               
  • RISP II - 250 000 USD

Finanțarea investițiilor prin procurarea unui vast sortiment de echipamente de producere și utilaje pentru prestarea serviciilor, inclusiv a contractelor de leasing, pentru dezvoltarea afacerilor rurale;

Finanțarea activității curente aferentă investițiilor, dar nu mai mult de 25% din suma creditului.

Proiecte eligibile:

  • investiţiile în gospodăria agricolă, efectuate pentru dezvoltarea producţiei agricole şi horticole;
  • investiţiile pentru dezvoltarea prelucrării, depozitării, ambalării, comercializării şi altor activităţi aferente sub-sectoarelor agriculturii;
  • investiţiile în orice altă activitate economică neagricolă în spaţiul rural, inclusiv în societăţile agroindustriale, comerciale, de turism, de artizanat etc.

Se acceptă acordarea creditelor pentru capital circulant pentru proiectele eligibile menționate mai sus.

Valuta: MDL, EUR, USD

Termen maxim: 7 ani, perioada de grație  maxim 3 ani

Alte condiții:

  • Se acceptă procurarea echipamentului de mâna a doua.
  • Solicitantul de credit urmează se va prezenta o expertiză şi evaluare tehnică pentru a confirma calitatea, corespunderea şi preţul acestor bunuri materiale.