icon[548 kb]
Ghid privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

PAC recreditare

Beneficiari eligibili:

 • PAC I - Întreprinderi axate pe export
 • PAC II
 • Întreprinderi locale
 • Tineri Antreprenori

Suma maximă pe sub-debitor:

 • PAC I
 • investiţii - până la 800.000 EUR;
 • capitalul circulant - până la 500.000 EUR.               
 • PAC II
 • investiţii - până la 800.000 USD (inclusiv capitalul circulant aferent investiției de până la 40 %) ;
 • capitalul circulant - până la 500.000 USD.

Proiecte eligibile:

 • PAC I
 • Să fie angajate în exporturi aferente agriculturii, prelucrării produselor agricole, fabricării sau altei activităţi economice care furnizează bunuri sau servicii direct corelate cu generarea de venituri din export;
 • Să fie orientate spre generarea de exporturi corespunzător creşterii prognozate a activităţii de export  a Beneficiarului;
 • PAC II
 • Să fie angajate în activități aferente agriculturii, prelucrării produselor agricole, fabricării sau orice alte activități din domeniul economiei.
 • Se acceptă finanțarea investițiilor și a capitalului circulant pentru toate sectoarele economiei naționale: pentru procurarea utilajului, pieselor de schimb, materiei prime, construcțiilor, lucrărilor și alte scopuri.
 • Se permite procurarea bunurilor de mâna a doua, procurarea sau arendarea imobilului;
 • Se acceptă finanțarea cheltuielilor pentru petrol, energie electrică si alte servicii comunale, salariilor incluse în lucrările de construcție

Valuta: MDL, EUR, USD

Termen maxim:

 • Investiţii– 8 ani, perioada de grație maxim 12 luni;
 • Finanţarea capitalului circulant independent – 4 ani, perioada de grație maxim 6 luni.