Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

Livada Moldovei

Creditele acordate din cadrul Proiectului Livada Moldovei reprezintă un împrumut de fonduri acordat Băncii prin intermediul Ministerului Finanțelor de către Banca Europeană de Investiții (BEI).

Scopul proiectului

Finanțarea pe termen mediu și lung a sectorului privat și public al Republicii Moldova în horticultură.

Beneficiari eligibili:

 • Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM);
 • Mid – Caps întreprinderi, care activează în domeniul horticulturii și a industriilor conexe atât cu capital privat cât și cu capital public, care dețin până la 3 000 de angajați;

Teritoriul de implementare

Pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Suma maximă a sub - împrumutului

 • Suma minimă pentru orice investiție individuală va constitui cel puțin 5 000 EUR;
 • Suma maximă pentru activitate existentă sau pentru înființarea pepinieriilor/ grădinilor, livezilor și pentru plantarea strugurilor de masă, precum şi pentru replantarea și sau restructurarea nu va depăși 1 000 000 EUR per Beneficiar;
 • Suma maximă cumulativă alocată unui Beneficiar (incluzând toate investițiile Beneficiarului în lanțul valoric) nu va depăși 5 000 000 EUR.

Contribuția proprie a Beneficiarului

Contribuția proprie constituie 50 % din valoarea proiectului investițional, cât și pentru finanțarea capitalului circulant, care poate fi considerată:

 • fondurile proprii ale Beneficiarului, incluzând contribuțiile proprii justificate (costuri/cheltuieli a căror vechime constituie un an din data completării „Formularului de participare UIP),
 • costurile forței de muncă angajate, valoarea muncii proprii,
 • arenda terenului aferent lanțului valoric horticol și totodată valoarea terenului propriu destinat construcției,
 • împrumuturi bancare adiționale,
 • finanțări a altor instituții financiare internaționale,
 • granturi (AIPA) sau programe disponibile a diferitor donatori,
 • alte argumentări, declarații proprii ale Beneficiarului care demonstrează contribuția proprie,

Achiziționarea terenului agricol din resursele proprii ale Beneficiarului nu se consideră contribuție proprie.

Termenul maxim

 • Pentru proiectele investiționale – maxim 10 ani, dar nu mai puțin de 2 ani;
 • Pentru capital circulant – maxim 5 ani.

Proiecte finanţate

I. Proiectul Livada Moldovei presupune investiții și cheltuieli, care se vor axa pe întreg sectorul lanțului valoric horticol al Moldovei.

II. Categorii de investiții

 • defrișarea livezilor și viilor de struguri de masă/tehnici;
 • înființarea livezilor și viilor de struguri de masă/tehnici;
 • procurarea, renovarea sau extinderea activelor tangibile (active materiale) altele decât pământul (finanțarea procurării pământului este exclusă, cu excepția cazurilor când sunt considerate tehnic esențial necesare pentru investiție;
 • investiții în active necorporale;

III. Capital circulant

 • necesităților capitalului de lucru ale Debitorului asociate cu ciclul lor de tranzacționare, ca parte a activităților lor normale;
 • companiilor cu activități de gradare, sortare sau procesare din horticultură pentru finanțarea capitalului de lucru permanent (stocurile necesare în procesul de lucru).

IV. Active uzate fixe (clădiri, instalații și echipamente). Achiziționarea de întreprinderi, este exclusă în mod explicit din finanțarea BEI.

V. Turismul vinicol;

VI. Agroturismul.

Avantaje

 • Facilități fiscale și vamale: aplicarea cotei zero a TVA la import și livrări locale, scutirea de plată a taxelor vamale, procedurilor vamale, accize;
 • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 5 mil EUR).