Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

Livada Moldovei recreditare

Scopul proiectului

Finanțarea pe termen mediu și lung a sectorului privat și public al Republicii Moldova în horticultură.

Acest proiect este gestionat Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (IFI) pe lângă Ministerul Finanțelor.


Beneficiari eligibili:

 • Întreprinderi cu capital privat și public din toate domeniile de activitate

Teritoriul de implementare

 • Pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Suma maximă a sub - împrumutului

 • Expunerea maximă față de un client nu va depăși echivalentul a 2.000.000 EUR
 • Sub-împrumuturile vor fi limitate, în dependență de destinația lor, și anume pentru:
 • pentru investiții - nu va depăși echivalentul a 800.000 EUR

  pentru finanțarea capitalului circulant - nu va depăși echivalentul a 400.000 EUR


Contribuția proprie a Beneficiarului:

 • 0 % din valoarea proiectului

Proiecte eligibile:

 • Prioritar pentru finanțare se va considera:
 • activitățile din întreg sector al lanțului valoric horticol,

  prelucrarea materiei prime agricole.

 • Alte activități care vor fi considerate eligibile de către  Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă.
 • Investiții în energie regenerabilă.
 • Panouri fotovoltaic.

Notă: Se permite finanțarea bunurilor de mâna a doua.


Termenul maxim

 • Pentru proiectele investiționale – maxim 7 ani, dar nu mai puțin de 2 ani;
 • Pentru capital circulant – maxim 4 ani.

Perioada de grație

 • Pentru proiectele investiționale - maxim 4 ani la plata creditului;
 • Pentru capital circulant – maxim 24 luni la plata creditului.

Valuta

 • MDL și EUR

Avantaje

 • Plafon mare de creditare pentru implementarea unui proiect (maxim 2 mil EUR)