icon[548 kb]
Ghid privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

KfW – Sudzucker Moldova recreditare

Beneficiari eligibili: întreprinderile de orice formă organizatorico - juridica, care corespund următoarelor criterii:

  • 100% private
  • Numărul mediu anual de salariaţi nu mai mare de 250 de angajaţi;
  • Suma anuală a veniturilor din vânzări, nu mai mult de   50 mil lei;
  • Contribuţia proprie exprimată în mijloace băneşti sau bunuri materiale în valoarea de cel mai puţin de 20% din  investiție;
  • Corespund actelor normative şi standardelor referitoare la ocrotirea mediului şi principiilor de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător;
  • Deţin adresă de e-mail.

Suma maximă pe sub-debitor:  până la 200,000 EUR, inclusiv capitalul circulant nu mai mult de 30% din suma creditului.

Proiecte finanţate:

  • Investiţii

       - în sectorul agrar pentru dezvoltarea producerii agricole;

       - pentru dezvoltarea prelucrării, păstrării, ambalării, comerţului şi alte activităţi a ramurilor conexe;

       - activităţi de producere non-agricole în zonele rurale, inclusive producere, comerţ, turism, foraj;

  • Capital circulant pentru investiţiile sus-menţionate;
  • Finanțarea comerţului.

Valuta: MDL, EUR, USD.

Termen maxim: 7 ani, cu perioadă de graţie până la 2 ani.