icon[258 kb]
Tarife credite persoane juridice
Căutare personalizată:

IMM şi Corporate

FIDA VII recreditare

Beneficiari eligibili:       

 • Micro Întreprinderi (MÎ)
 • Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)
 • Banca va acorda o atenție deosebită femeilor care dezvoltă afaceri.

Suma maximă pe sub-debitor:

Micro întreprinderi - 150 000 MDL

 • 90% - din suma totală a creditului aprobat va fi acordată din resursele DLC;
 • 10% - din suma totală a sub – împrumutului aprobat va fi acordată din resursele Băncii.

Capitalul circulant aferent investiţiei va fi finanţat în mărime de  30 % din valoarea creditului.

Întreprinderi Mici și Mijlocii - echivalentul a  250 000 USD,

 • 80% - din suma totală a sub – împrumutului aprobat va fi acordată din resursele DLC;
 • 20% - din suma totală a sub – împrumutului aprobat va fi acordată din resursele  Băncii.

Capitalul circulant aferent investiţiei va fi finanţat în mărime de 20 % din valoarea creditului.         

Proiecte finanţate:

Micro întreprinderi:

Toate activitățile agricole și non – agricole generatoare de venituri din mediul rural.

Întreprinderi Mici și Mijlocii:

Toate activitățile de producere agricolă, de procesare și producere în scopurile de dezvoltare a lanțului valoric:

 • creșterea șeptelului, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului și a utilajului agricol;
 • depozitarea, sortarea, procesarea, ambalarea produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri și a tutunului);     
 • construcția depozitelor, halelor, frigiderelor și a altor entități); 
 • servicii pentru agricultură;
 • agroturismul rural;
 • pentru construcția sau repararea spațiilor de producere, depozite, hale, etc., eligibile pentru finanțare vor fi doar materialele de construcție documentate (în baza devizului de cheltuieli elaborat și aprobat de persoane licențiate). Perioada  de arendă a pământului pe care se va construi edificiul va fi nu mai scurtă decât perioada de recuperare a investiților;
 • procurarea echipamentului, utilajului și altor active de mâna a  doua va fi eligibilă doar dacă furnizorul va asigura buna funcționalitate a bunurilor cel puțin pe durata de acțiune a împrumutului.

Cheltuieli eligibile:

 • active productive sau capital circulant /servicii/lucrări legate de investiție;
 • cheltuieli de transport și instalare legate de investiție;
 • pentru agroturism – construcția /reconstrucția și renovarea agro – pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentului, utilajelor și mașinilor agricole noi.    

Valuta: MDL, EUR, USD

Termen maxim:               

 • Micro întreprinderi - până la 5 ani, perioada de grație maxim 2 ani
 • Întreprinderi Mici și Mijlocii - până la 8 ani, perioada de grație maxim 4 ani

Alte condiții:

 • Beneficiarii proiectului sunt scutiți de plata taxelor, impozitelor, și TVA cu drept de deducere la procurarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate în cadrul proiectului;
 • Beneficiarul eligibil poate beneficia de sub –împrumut din cadrul proiectului respectiv doar o singură dată.  
 • Întreprinderile care au beneficiat anterior de împrumuturi din proiectele FIDA sunt eligibile de a fi finanțate;
 • Nu sunt eligibile pentru finanțare, întreprinderile care au beneficiat anterior de împrumuturi din cadrul proiectelor FIDA și au beneficiat de facilități fiscale și au rambursat împrumutul integral mai devreme de 12 luni.