Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

FIDA VII

Beneficiari eligibili:       

 • Micro Antreprenori (MA)
 • Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)
 • Banca va acorda o atenție deosebită femeilor care dezvoltă afaceri.

Suma maximă pe sub-debitor:

Micro întreprinderi - 300 000 MDL

Capitalul circulant aferent investiţiei va fi finanţat în mărime de  30 % din valoarea creditului.

Întreprinderi Mici și Mijlocii: echivalentul a  250 000 USD.


Contribuţia proprie a Beneficiarului:

Micro Antreprenori - min 10% din valoarea totală a proiectului investițional sub forma de mijloace bănești sau nebănești investite în perioada pregătirii și implementării sub – proiectului.

Întreprinderi Mici și Mijlocii - min.25% din valoarea totală a proiectului investițional sub forma de mijloace bănești sau nebănești investite în perioada pregătirii și implementării sub – proiectului.


Proiecte finanţate:

Micro Antreprenori:

Toate activitățile agricole și non – agricole generatoare de venituri din mediul rural.

Întreprinderi Mici și Mijlocii:

Toate activitățile de producere agricolă, de procesare și producere în scopurile de dezvoltare a lanțului valoric:

 • producerea, recoltarea, procesarea fructelor, pomușoarelor, legumelor atât în sere cât și în spații neprotejate, plantelor medicinale și aromatice, ierburi, semințe și material săditor, culturi de câmp, inclusiv tehnice struguri de masă, pomi și arbuști meliferi ( cu excepția soiurilor tehnice de struguri, a tutunului a culturilor forestiere și de amenajare a spațiilor verzi);
 • creșterea șeptelului, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului și a utilajului agricol;
 • depozitarea, sortarea, procesarea, ambalarea produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri și a tutunului);     
 • construcția depozitelor, halelor, frigiderelor și a altor entități); 
 • servicii pentru agricultură;
 • agroturismul rural;
 • pentru construcția sau repararea spațiilor de producere, depozite, hale, etc., eligibile pentru finanțare vor fi doar materialele de construcție documentate (în baza devizului de cheltuieli elaborat și aprobat de persoane licențiate). Perioada  de arendă a pământului pe care se va construi edificiul va fi nu mai scurtă decât perioada de recuperare a investiților;
 • procurarea echipamentului, utilajului și altor active de mâna a  doua va fi eligibilă doar dacă furnizorul va asigura buna funcționalitate a bunurilor cel puțin pe durata de acțiune a împrumutului.

Cheltuieli eligibile:

 • active productive sau capital circulant /servicii/lucrări legate de investiție;
 • cheltuieli de transport și instalare legate de investiție;
 • pentru agroturism – construcția /reconstrucția și renovarea agro – pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentului, utilajelor și mașinilor agricole noi.    

Valuta: MDL, EUR


Termen maxim:               

 • Micro Antreprenori - până la 5 ani, perioada de grație maxim 2 ani
 • Întreprinderi Mici și Mijlocii - până la 8 ani
 • perioada de grație maxim 4 ani


Alte condiții:

 • Beneficiarii proiectului sunt scutiți de plata taxelor, impozitelor, și TVA cu drept de deducere la procurarea mărfurilor, lucrărilor și serviciilor finanțate în cadrul proiectului, la achiziționarea bunurilor atât pe teritoriul R.M. și cât și de peste hotarele ei.;
 • Beneficiarul eligibil poate beneficia de sub –împrumut din cadrul proiectului respectiv doar o singură dată.  
 • Întreprinderile care au beneficiat anterior de împrumuturi din proiectele FIDA sunt eligibile de a fi finanțate;
 • Întreprinderile care au beneficiat anterior de împrumuturi din proiectele FIDA sunt eligibile de a fi finanțate, cu excepția în situația în care întreprinderile care au beneficiat de facilități fiscale și respectiv au rambursat împrumutul integral mai devreme de 12 luni.