icon[548 kb]
Ghid privind condiţiile de eliberare a creditelor persoanelor juridice
icon[258 kb]
Tarife credite persoane juridice
Căutare personalizată:

IMM şi Corporate

FIDA I - VI recreditare

Beneficiari eligibili: întreprinderile mici şi mijlocii încadrate în activităţile economice inclusiv cu profil agricol și producători-exportatori:

 • Număr total de angajaţi până la 250 persoane;
 • Volumul vânzărilor nu mai mare de 50 mil MDL;
 • 100% proprietate privată;
 • Deţin adresă de e-mail.

Suma maximă pe sub-debitor:

 • FIDA I, până la 500 000 USD sau echivalentul în MDL sau EUR:

- până la 500 000 USD prioritar pentru împrumuturile care asigură finanţarea lanţului valoric şi crearea a noi locuri de muncă;

- până la 50 000 USD - pentru capital circulant, excepție comerț;

- până la 200 000 USD - pentru producătorii exportatori.

Finanțarea activității curente  nu va depăşi 50% din costul investiţiei pentru proiectul FIDA I.

 • FIDA II - 250.000 USD
 • FIDA III - 150.000 USD
 • FIDA IV - 250.000 USD
 • FIDA V - 250.000 USD
 • FIDA VI - 200.000 EUR                                                                     

Finanțarea activității curente pentru proiectele FIDA II – FIDA VI  nu va depăşi 25% din costul investiţiei, cu excepția proiectului FIDA V unde proporția respectivă constituie 30 % .

Proiecte finanţate:

FIDA I

 • Finanţarea investiţională - toate domeniile economiei naţionale, inclusiv exporturi.
 • Finanţarea mijloacelor circulante - finanţarea capitalului circulant permanent, independent de proiectul de investiţii. Nu vor fi acceptate proiectele de comerţ.
 • Finanţarea producătorilor exportatori - aprovizionarea cu materii prime şi materiale, semifabricate, combustibil, energie din ţară și import în vederea realizării de produse cu desfacere asigurată la export.

FIDA II - FIDA VI

 • Producerea, recoltarea, păstrarea: fructelor, culturilor bacifere, legumelor în teren protejat și câmp deschis, plantelor aromatice şi medicinale, strugurilor de masă, culturilor de câmp şi tehnice.
 • Producerea, recoltarea şi păstrarea seminţelor şi a materialului săditor.
 • Producerea produselor de origine animală, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentului şi utilajelor.
 • Sortarea, procesarea şi ambalarea produselor agricole.
 • Construcţia halelor de depozitare şi păstrare la rece a produselor agricole.
 • Agroturismul rural (procurarea animalelor, a echipamentului şi utilajelor necesare pentru dezvoltarea fermei din cadrul complexului turistic).

Valuta: MDL, EUR, USD.

Termen maxim:

 • termen scurt  - 2 ani,  pentru capitalul circulant, excepție comerț;
 • termen mediu  - 5 - 7 ani;
 • termen lung - 15 ani , pentru viticultură, pomicultură.