Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

FCI recreditare

Beneficiari eligibili:

Solicitanții cu participarea capitalului privat în total capital propriu, după cum urmează:

- cel puțin 75 %, din total capital propriu deținut

 • pentru efectuarea investițiilor, echipamentelor pentru producere și prestare servicii
 • pentru capital circulant independent;

- cel puțin 75 %, din total capital propriu deținut, Persoane fizice, Afaceri de familie, Cooperative, Asociații de fermieri

 • în agricultură, lucrări agricole;
 • pentru plantații multianuale;

- 100 %, din total capital propriu deținut

 • comerț și turism

Condiții de creditare:

Investiții echipamente pentru producere și prestare servicii

Suma: suma totală a creditului (investiție + circulante) per beneficiar nu va depăși echivalentul a 2 mil USD.

 • până la echivalentul a 2 mil USD/1 beneficiar – pentru investiții;
 • până la echivalentul a 600 mii USD - pentru finanțarea capitalului circulant necesar în procesul de producere.

Scopul sub - împrumutului, cheltuieli eligibile: Active fixe, utilaj, echipamente, extinderea a spatii de lucru existente, renovare, capital circulant aferent investiției.

Termen de acordare (max. ani):

 • 7 ani – investiție
 • 3 ani – capital circulant

Perioada de grație (max. ani):

 • 3 ani – investiție
 • 1 an -  circulant

Capital circulant aferent investiției (% din suma creditului):

 • max. 30 % din suma sub – împrumutului pentru investiții.
 • min. 60 % din capitalul circulant procurat din resurse de credit trebuie să fie de origine și producere locală.

Capital circulant independent de investiție, necesar în procesul de producere

Suma:

 • max. 250 mii USD/1 beneficiar
 • max.500 mii USD/ 1 beneficiar, pentru exportatori

Scopul sub - împrumutului, cheltuieli eligibile

 • Capital circulant independent necesar în procesul curent de producere sau de pregătire a producției agricole. 
 • Pre-export, necesități a ciclului legat de pregătirea de producere până la colectarea plăților pentru mărfurile vândute.

Termen de acordare (max. ani): 3 ani

Perioada de grație (max. ani): 1 an

Capital circulant  (% din suma creditului): min. 60 % din capitalul circulant procurat din resurse de credit trebuie să fie de origine și producere locală.


Investiții în agricultură, lucrări agricole

Suma: 2 mil USD /1 beneficiar

Scopul sub - împrumutului, cheltuieli eligibile: In agricultură, lucrări agricole, procesarea materiei prime.

Termen de acordare (max. ani): 7 ani

Perioada de grație (max. ani): 3 ani

Capital circulant aferent investiției (% din suma creditului):  

 • max. 50 % din suma investiției.
 • min. 60 % din capitalul circulant procurat din resurse de credit trebuie să fie de origine și producere locală.

Investiții aferente plantațiilor multianuale

Suma: 2 mil USD /1 beneficiar

Scopul sub - împrumutului, cheltuieli eligibile: Plantații multianuale

Termen de acordare (max. ani): 10 ani

Perioada de grație (max. ani): 5 ani

Capital circulant aferent investiției (% din suma creditului)    

 • max. 25 % din suma sub – împrumutului pentru investiții.
 • min. 60 % din capitalul circulant procurat din resurse de credit trebuie să fie de origine și producere locală.

Investiții în Comerț și Turism

Suma: 2 mil USD /1 beneficiar

Scopul sub - împrumutului, cheltuieli eligibile: Active fixe, extinderea a spatii de lucru, renovare, echipamente

Termen de acordare (max. ani): 5 ani

Perioada de grație  (max. ani): 2 ani

Capital circulant aferent investiției (% din suma creditului): max. 20 % din suma sub – împrumutului.


Contribuția proprie a Beneficiarului: 0 %, din valoarea investiției.

Valuta: MDL, EUR, USD

Proiecte eligibile: fie orientate spre investiții noi în sectorul real, în producere, servicii, agricultură sau/și tot lanțul valoric relevat agriculturii, creșterii de animale, turism precum și în alte domenii de activitate ale economiei naționale.

Prioritate vor avea sub-proiectele, care sunt orientate spre export și sub-proiectele în industria vinului și îmbunătățirii plantațiilor viței de vie și calității vinului îmbuteliat.

Cheltuieli eligibile:

Poate fi acceptată finanțarea de cheltuieli, care vor contribui nemijlocit la desfășurarea și implementarea sub-proiectelor finanțate care pot include:

 • procurarea de utilaj, bunuri, echipamente pentru producere și prestare de servicii, lucrări de reparații, extindere sau construcție a spațiilor de lucru, hoteluri, restaurante, comerț;
 • plantarea culturilor agricole, inclusiv multianuale, legume, flori;
 • lucrări agricole;
 • creșterea animalelor;
 • capital circulant aferent investiției necesar implementării sub-proiectului;
 • constituirea rețelelor de distribuție pe piețele interne și alte piețe;
 • alte scopuri investiționale.