Căutare personalizată:

Credite din resurse internaționale

COVID-19 Răspuns de Urgenţă şi Suport pentru ÎMMM

Creditele acordate din cadrul Proiectului Răspuns la Covid – 19 și Suport Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii reprezintă un împrumut de fonduri acordat Băncii prin intermediul Ministerului Finanțelor de către Banca Consiliului Europei de Dezvoltare (CEB).  

Scopul proiectului

CEB a acordat acest împrumut Guvernului Republicii Moldova și are ca scop susținerea  Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii cu lichidități necesare în activitățile acestora, menținerea și crearea locurilor de muncă viabile în perioada crizei pandemice Covid – 19.

Beneficiari eligibili:

Întreprinderi Micro, Mici și Mijlocii (ÎMMM)

Planul de Finanțare

30,000,000 EUR pentru Componenta ÎMMM.

Participarea CEB va fi de 90% din suma alocată.

Pentru co – finanțarea de 10 % pentru fiecare proiect eligibil se vor utiliza resursele de refinanțare revolving ale OGP AE din cadrul proiectelor FIDA recreditare.

Pentru porțiunea de 10 % rata dobânzii va constitui zero.

Teritoriul de implementare

Pe întreg teritoriul Republicii Moldova

Suma maximă a sub - împrumutului

Costul total pentru sub-proiectele finanțate de CEB pentru un beneficiar nu va depăși echivalentul a 2 000 000 EUR.

  • Pentru un sub-proiect investițional suma maximă va constitui echivalentul a 600 000 EUR pentru un Beneficiar;
  • Pentru un sub-proiect a cărui destinației este finanțarea capitalului circulant suma maximă va constitui echivalentul a 300 000 EUR, pentru un Beneficiar.

Beneficiarii pot aplica pentru câteva sub-împrumuturi finanțate de CEB în cadrul a diferitor sub-proiecte, dar suma maximă nu va depăși echivalentul a 2 000 000 EUR.

Contribuția proprie a Beneficiarului 0 %

Termenul maxim

Pentru proiectele investiționale - până la 6 ani;

Pentru capital circulant – până la 4 ani.

Proiecte finanţate

  • promovarea creării și păstrării locurilor de muncă viabile permanente și/sau de sezon prin facilitarea accesului la împrumuturi.
  • investiții în mijloace fixe productive, incluzând leasing-ul sau necesitățile de capital circulant,
  • activități de artizanat sau întreprinderi mici de familie încadrate în activitate economică.
  • Sub – proiectele private mici legate de sănătate și educație (cabinete dentale/medicale, grădinițe pentru copii, facilități/servicii de îngrijire pentru bătrâni) pot fi finanțate în cadrul componentei ÎMMM”, cu condiția că Beneficiarii corespund definițiilor menționate mai sus.

CEB oferă suportul său prioritar micilor ÎMMM și celor mai puțin favorabili, cu acces limitat sau chiar fără acces la credite. Acestea includ, în particular, întreprinderile nou create și întreprinderile fondate de femei, minorități și grupuri vulnerabile.

!!! CEB nu finanțează împrumuturi personale de consum.