Поиск по сайту:

Финансовая грамотность


Începînd cu 05 mai 2015, BC „Moldindconbank” S.A. a lansat un proiect inedit dedicat educaţiei financiare, cu participarea dlui Leonid Talmaci, preşedintele Comitetului de conducere şi altor experţi în domeniu.

Scopul proiectului este de a spori cultura financiară şi nivelul de cunoaştere a produselor bancare în rîndul populaţiei şi mediului de afaceri din ţară, lucru foarte important pentru o dezvoltare viabilă a pieţei financiare şi economiei per ansamblu.

Ţîinînd cont de faptul că educaţia financiară face parte din lecţiile importante pe care fiecare trebuie să le cunoască, dar şi pentru a acoperi un segment cît mai mare de cetăţeni şi agenţi economici, Moldindconbank îşi propune divizarea proiectului în două programe de educaţie financiară, după cum urmează:

  • Organizarea emisiunilor televizate „O lecţie de educaţie financiară cu dl. Leonid Talmaci”– acest tip de educaţie este dedicat fiecărui cetăţean. Fiind un mod simplu, comod şi accesibil majorităţii populaţiei, prin intermediul a 16 emisiuni vom încerca să explicăm la modul practic despre esenţa şi utilitatea fiecărui serviciu bancar în viaţa de zi cu zi.
  • Organizarea seminarelor „Cum să-ţi dezvolţi afacerea - soluţii de la Leonid Talmaci” – acest tip de educaţie financiară va fi desfăşurat în toate raioanele ţării. Seminarele vor fi prezidate de către Leonid Talmaci şi au ca scop familiarizarea mediului de afaceri despre noile tendinţe şi importanţa serviciilor bancare în dezvoltarea afacerii.

Cu această ocazie, cetăţenii Republicii Moldova vor afla mai multe despre tipurile, esenţa şi avantajele serviciilor bancare, cu sugestii şi recomandări despre cum trebuie ales şi utilizat corect un produs bancar în viaţa de zi cu zi.

Prin lansarea programului de educație financiară, BC „Moldindconbank” S.A. conştientizează importanţa şi rolul informării fiecărui cetăţean, în contextul creşterii necesităţii utilizării produselor bancare într-o societate modernă.

De menţionat, că lansarea proiectului de educaţie financiară este unul din obiectivele BC „Moldindconbank” S.A. stabilite în strategia de dezvoltare a Băncii pentru anul 2015-2019, care prevede şi în continuare o creştere intensivă şi viabilă a activităţii sale, inclusiv prin dezvoltarea relaţiilor durabile de parteneriat cu clienţii, bazate pe calitate, transparenţă şi încredere.