icon[1218 kb]
Condiții Generale Bancare pentru persoane juridice
icon[6272 kb]
Serviciile acordate persoanelor juridice
icon[640 kb]
Ghid privind condiţiile de acceptare a depozitelor persoanelor juridice
icon[520 kb]
Politica procentuală a depozitelor persoanelor juridice
Căutare personalizată:

Depozite

INVESTIȚIE SIGURĂ A BANILOR!

Depozitul este cea mai sigură şi accesibilă metodă de a economisi şi a păstra mijloacele băneşti.


Oferta depozitelor pentru persoane juridice din 16.02.2024

Tipul depozitului Valuta Rata dobânzii, % anual
Termenul minim al depozitului, luni
Suma minimă Completare Retragere Reziliere anticipată Plata dobânzii
3 6 12 25 36
suma pînă la 50 mii MDL,
inclusiv
suma de la 50 mii MDL,
La termen cu completare MDL 2.0 2.5 2.75 3.0 4.0 4.0 1 000 DA, cu exc. ultim.1/2 a termenului, iar pentru termenul de 36 luni:
DA, cu excepţia ultimelor 25 luni
Nu Stornarea dobânzii calculate Lunar:
- la cont curent
USD 0.15 0.25 0.5 1.25 1.25 100
EUR 0.25 0.5 0.8 1.0 1.0 100
Regim Flotantă
La termen fără completare MDL         4.0 4.0 1 000 Nu Nu Stornarea dobânzii calculate Lunar:
- la cont curent
USD       1.25 1.25 100
EUR       1.0 1.0 100
Regim Flotantă  

 

Tipul depozitului Valuta Rata dobânzii, % anual
Termen, zile
Suma minimă Completare Retragere parţială Reziliere anticipată Plata dobânzii
7 15 30 7 zile 15 zile 30 zile
Trezorerial MDL 0.5 1.0 1.5 500 000 În ziua
deschiderii depozitului
Da,
cu excepţia ultimelor 7 zile
Da,
cu excepţia ultimelor 7 zile
NU Stornarea dobânzii calculate La expirare
Regim Fixă

 

Tipul
depozitului
Valuta Rata dobânzii, % anual
Termenul minim al depozitului, luni
Suma minimă Completare Retragere
parţială
Reziliere anticipată Plata dobânzii
până la 12 luni de la 12 luni
Depozit-Garanţie
de bună execuție destinat persoanelor juridice
MDL 2 2 0 DA, până la atingerea
nivelului cuantumului (%) garanției de asigurare a executării Contractului de achiziţii publice de bunuri/servicii/antrepriză, etc.
DA, la prezentarea
acordului scris ale autorității contractante
Stornarea dobânzii calculate Lunar:
- la cont curent
Regim Flotantă

Depozitele sunt garantate în conformitate cu Legea №160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci.