icon[978 kb]
General Banking Conditions for legal entities
icon[6272 kb]
Services provided to legal persons
icon[640 kb]
Guide on the conditions for deposits for legal entities
icon[454 kb]
Conditions for saving accounts for legal persons
Search:

Savings

RELIABLE MONEY INVESTMENT!

A saving account is a safe and affordable way to save and keep money.


Conditions of savings accounts for legal entities from 01.02.2022

Tipul depozitului Valuta Rata dobânzii, % anual
Termenul minim al depozitului, luni
Suma minimă Completare Retragere Reziliere anticipată Plata dobânzii
3 6 12 25 36
suma pînă la 50 mii MDL,
inclusiv
suma de la 50 mii MDL,
La termen cu completare MDL 1.5 2.5 3.0 3.5 3.75 4.0 1 000 DA, cu exc. ultim.1/2 a termenului, iar pentru termenul de 36 luni:
DA, cu excepţia ultimelor 25 luni
Nu Stornarea dobânzii calculate Lunar:
- la cont curent
USD - 0.3 0.5 0.6 0.7 100
EUR - 0.07 0.1 0.25 0.30 100
Regim Flotantă
La termen fără completare MDL         4.0 4.25 1 000 Nu Nu Stornarea dobânzii calculate Lunar:
- la cont curent
USD       0.7 0.9 100
EUR       0.25 0.30 100
Regim Flotantă  

 

Tipul depozitului Valuta Rata dobânzii, % anual
Termen, zile
Suma minimă Completare Retragere parţială Reziliere anticipată Plata dobânzii
7 15 30 7 zile 15 zile 30 zile
Trezorerial MDL 0.5 0.75 1.0 500 000 În ziua
deschiderii depozitului
Da,
cu excepţia ultimelor 7 zile
Da,
cu excepţia ultimelor 7 zile
NU Stornarea dobânzii calculate La expirare
Regim Fixă

 

Tipul
depozitului
Valuta Rata dobânzii, % anual
Termenul minim al depozitului, luni
Suma minimă Completare Retragere
parţială
Reziliere anticipată Plata dobânzii
până la 12 luni de la 12 luni
Depozit-Garanţie
de bună execuție destinat persoanelor juridice
MDL 1% 2% 0 DA, până la atingerea
nivelului cuantumului (%) garanției de asigurare a executării Contractului de achiziţii publice de bunuri/servicii/antrepriză, etc.
DA, la prezentarea
acordului scris ale autorității contractante
Stornarea dobânzii calculate Lunar:
- la cont curent
Regim Flotantă

  • Deposits are guaranteed in accordance with the Law on guaranteeing deposits in the banking system №575 from 26.12.2003.