Căutare personalizată:

Depozite

Tango

Depozitul „TANGO” prevede posibilitatea retragerii în total până la 30% din suma depusă iniţial şi din suma completărilor ulterioare, cu condiţia păstrării soldului minim obligatoriu şi nu mai mult de 10 000 Lei/lună (pentru depozite în Lei) şi 1 000 dolari SUA sau Euro pe lună (pentru depozite în dolari SUA şi/sau Euro), respectând un termen de 1 lună de la retragerea precedentă. Această sumă poate fi retrasă integral sau în mai multe trageri. De asemenea, depozitul prevede posibilitatea completării nelimitate cu orice sumă pe tot parcursul termenului. Dobânda se plăteşte prin una din următoarele modalităţi: în numerar, la contul de card sau se capitalizează la contul de depozit. După expirare, termenul depozitului se prorogă automat pe acelaş termen conform politicii în vigoare la data prorogării.