Căutare personalizată:

Depozite

PENTRU COPII

Depozitul „Pentru copii pînă la majorat” reprezintă un depozit la termen, care se deschide pe numele copilului, vârsta căruia n-a atins majoratul (18 ani). Termenul depozitului reprezintă perioada de timp finisată cu ziua atingerii majoratului copilului, minimum 12 luni. Dreptul de a folosi depozitul în perioada până la majoratul copilului aparţine părintelui, care a deschis depozitul; dreptul de a folosi depozitul după majorat - numai copilului (beneficiarului), pe numele căruia a fost deschis depozitul. Dobânda se capitalizează anual şi se plăteşte împreună cu soldul depozitului la expirarea termenului. În momentul deschiderii depozitului, la contractul de depozit se anexează copia certificatului de naştere sau a actului de identitate a copilului. Depozitul prevede posibilitatea completării cu orice sumă pe tot parcursul termenului cu excepţia ultimelor 2 luni.